કાળી ચૌદસનુ ભુત-Jigli Khajur-New Gujarati Comedy Video 2018-Ram Audio

Chintan Patel
Chintan Patel

અરે ભુત ના હોય

3 दिन पहले
Dipu rohit
Dipu rohit

Magan....😂😂😂

16 दिन पहले
SAYAR Solnki
SAYAR Solnki

હેપી દિવાલી

26 दिन पहले
Raj Rathod
Raj Rathod

🤣🤣😂😂😆😆😄😉😁😁

महीने पहले
Sandhyaben Boraseya
Sandhyaben Boraseya

Fanny video 😂😁😂😁😁😁

महीने पहले
Siddharth Chauhan
Siddharth Chauhan

ખજુર ભાઈ best best comedy an

महीने पहले
Siddharth Chauhan
Siddharth Chauhan

Next video juice valo

महीने पहले
Parmar Daksha
Parmar Daksha

divaliin yad diladi

महीने पहले
Kajal Vinzuda
Kajal Vinzuda

Best video ever

महीने पहले
Ketan Padivadiya
Ketan Padivadiya

Kajal Vinzuda

17 दिन पहले
Sanjay Patel
Sanjay Patel

Your all videos are always different on different topics with new locations, That's your speciality of your comedy. Again nice comedy brothers keep it up the good work. god bless you guys. Jai Hind

महीने पहले
Dhari king
Dhari king

Nice ho bhai

महीने पहले
Jagdish Makwana
Jagdish Makwana

Ha mojj ha

महीने पहले
Hashim Rathod
Hashim Rathod

Excellent video 👽👽👽

महीने पहले
Dabhilalji Dabhilalji
Dabhilalji Dabhilalji

CNN vffahajjzbzbKshzgwhsjcxxHajiahjjiagsggs, hahajsjsjjj, ahjsjsjzjsjjw, ahhahhdhdks Hf hauuwhsgsghshv, ahzvgshjnhhhjdaqfgah, agahxjqsaufrwHshcafsshjdjn, hahfahsjdkdj, hsgaxuosgaf, gsgsjsndvsf, gajsjmdkd, bahjsjkskdkd, Czbndnsmnxnsmsgdvshsgg, vahjshsgs, hshscXzjjbzgf, bzhsgfaf, bznkfflisgC, hsjsjagf, jajsnzvf, jahhafz, abskksfcckswy, haksjgga, Nbzzvcxhsjjsxxc, jahscscfgabnbah, xcxxxxbjaaggahsbscxzjzmkz ahhsgsgsg, ahaxVjsdjca, hajsvsca, ahhsacacc,, bHacs, Cshdjkscvzshjs, zhacdhjs, 'gzbzdkhdsvgsjdkkdbh? 9='6"56":66"/5*5*gzhsksjdhfafjskskhagayshn

महीने पहले
Dabhilalji Dabhilalji
Dabhilalji Dabhilalji

✨🌾 🌾 🌾 😏😏😏😏😏 😏😏😏😏😏😏😏 😏🕓🕓😏🕓🕓😏 😏🕓🎱😏🕓🎱😏 😏😏😏😏😏😏😏 😏😏😏✔😏😏😏 🌀😏😏😏😏😏🌀 😏🌀😏😏😏🌀😏👍 👉🌀🌀🌀🌀🌀🌀 🌀🌀🕐🌀🌀🌀🌀 🌀🌀🕐🕐🕐🌀🌀 🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀 🌀🌀🌀🌀🌀 👟 👟 ☁☁🎈🎈☁☁☁☁ 😊😊👀😊🌛☁☁☁ 😊😊😊😊☁☁☁☁ ☁☁😊😊☁☁☁☁ ☁☁😊😊☁☁☁☁ ☁☁😊😊☁☁☁☁ ☁☁😊😊☁☁☁☁ ☁☁😊😊☁☁☁🎈 ☁☁😊😊😊😊😊😊 ☁☁😊😊😊😊😊😊 ☁☁😊☁😊☁😊😊 🌾🌾😊🌾😊🌾😊😊 🎈 Happy Birthday!      🔥      🔥      🔥      📍      📍      📍      📍      📍      📍 🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂 🎂🍓🎂🍓🎂🍓🎂🍓 🍓🎂🍓🎂🍓🎂🍓🎂 🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂 🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂 😘😚😘😚😘😚 🍸🍸🍸🍸🍸🍸 Happy New Year 🎅🎅🎅🎅🎅 👕👙👔👗🎽 Santa is coming! 🌙 * ☁☁ 🌟 * * * 🌟 👋🎅 🚶🎄 🏡 ⛪🏫🎄 🎁Merry Christmas💝 🌟。❤。😉。🍀 。✨ 。🎉。🌟 ✨。\|/。💫 Happy New Year 🌟。/|\。🍻 。🍀。 🍸。🎉。 🌟。 💫。 🎶 💥 Happy New Year! 😄😃☺😉😁😌 Good Luck To U 🎄 ☁☁☁🌟☁☁☁ ☁☁☁🎄☁☁☁ ☁☁🎄🎄🎄☁☁ ☁☁☁🎄✨☁☁ ☁☁🎄🎄🎄☁☁ ☁🎄✨🎄🎄🎄☁ ☁☁🎄🎄🎄☁☁ ☁🎄🎄✨🎄🎄☁ 🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄 ☁☁🎁🎁🎁☁☁ ✨ 🌟 🎁 🎄🎄 🎁🎁🎁 🎄🎄🎄🎄 🎁🎁 🎄🎄🎄 🎁🎁🎁🎁 🎄🎄🎄🎄🎄 🎁🎁🎁 🎄🎄🎄🎄 🎁🎁🎁🎁🎁 🎄🎄🎄🎄🎄🎄 🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁 ✨🎈✨🎈✨🎈✨ 🎈🌟🎉🎂🎉🌟🎈 ✨🎉🎁🌟🎁🎉✨ ✨🌟🌟✨🌟✨✨ ✨🌟🌟🌟✨ ✨🌟✨ ✨ 🌟 ✨ 🔥 💗❤💗 💗❤❤❤💗 🎀🎀✨✨✨🎀🎀 ✨✨🎀🎀🎀✨✨ 🌺🌺🌺🎀🌺🌺🌺 🌺🌺🌺🎀🌺🌺🌺 🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀 🌺🌺🌺🎀🌺🌺🌺 🌺🌺🌺🎀🌺🌺🌺 ✨ 🌟 🎄✨ 🎄🎄 🎄🌟🎄 🎄🎄🎁🎄 🎄🌟🎄 ✨ 🎄🎁🎄🎄 🎄🎄🎄🎉🎄 🎄🎁🎄🌟🎄🎄 🎄🎄🎄🌟🎄 🎄💛🎄🎄🎄🎄 🎄🎉🎄🌟🎄🎁🎄 🎄 🎄 🎄 🎄 ✨ 🌟 ✨ 🎄 ✨ 🎄🎄 ✨ ✨ 🎄🐻🎄 ✨ 🎄🐻🎀🎄 ✨ 🎄🎀🎄🐻🎄 ✨ 🎄🎄🎀🎄 🎄🎄🐻🎄🎄 ✨ 🎄🎄🎀🎄🐻🎄 🎄🐻🎄🎄🎀🎄🎄 ✨ 🎄🎀🎄🎄🐻🎄✨ 🎄🎄🐻🎄🎄🎀🎄 🎄🐻🎄🎀🐻🎄🎄🎄 🎁MERRY CHRISTMAS🎁 ❄ 🌟 🎄🎄 🎅🎄🎄 🎄🎄🎄🎄 🎄🎄 🎄🎅🎄 🎄🎄🎄🎄 🎄🎄🎄🎄🎄 🎄🎄🎄 🎅🎄🎄🎄 🎄🎄🎄🎄🎄 🎄🎄🎄🎄🎄🎄 🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎅 ❄ 🌟 🔔 🎄🎄 🔔🔔🔔 🎄🎄🎄🎄 🔔🔔 🎄🎄🎄 🔔🔔🔔🔔 🎄🎄🎄🎄🎄 🔔🔔🔔 🎄🎄🎄🎄 🔔🔔🔔🔔🔔 🎄🎄🎄🎄🎄🎄 🔔🔔🔔🔔🔔🔔🔔 ✨ 🌟 🎄 🎄🎄 🎄🎄🔔 🎄🎄🎄🎄 🎄🎄 🔔🎄🎄 🎄🎄🎄🎄 🎄🎄🎄🎄🎄 🎄🎄🎄 🎄🎄🎄🎄 🎄🎄🎄🎄🔔 🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄 ✨ 🎍 🎃🎃🎃🎃🎃 🎃🔥🎃🎃🎃🔥🎃 🎃🎃🎃🎃🎃🎃🎃🎃 🎃🔥🔥🔥🔥🔥🔥🎃 🎃🔥🔥🔥🔥🔥🎃 🎃🎃🎃🎃🎃 I'm at work! 💻👿💻😖💻😒💻😂 😭💻😂💻😖💻😱💻 Let's go shopping! 👒💄👗🌂👙👜🎀👠 I Love Sea! ☀☀☀☀☀☀☀☀ 🌴👙🐚🚣⛵🌊🚤🏄 🌊🐳🐟🐙🐬🐠🐬🐋 🌴🌴🌴☀❤🌴🌴🌴 🌊🌴🌴💃🚶🌴🌴🌊 ☀✨✨✨✨✨✨ ✨✨🎩✨👑✨✨ ✨✨😘❤😊✨✨ ✨✨👔💍👗✨✨ 🌸🌸👟🌸👠🌸🌸 🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸 🍸👙🍸🍸🍸👙🍸 🍸👙🍸🍸🍸👙🍸 👙👙👙🍸👙👙👙 👙👙👙🎀👙👙👙 🍸👙👙🍸👙👙🍸 🍸🍸🍸🍸🍸🍸🍸 🎀👙👙👙👙👙🎀 🍸🍸👙👙👙🍸🍸 🍸🍸🍸👙🍸🍸🍸 Party Time! 🎣🎾🏂🚎🚍🚴🚲👞😆😇😃😂😄😁😁😄😐😄😐😑😯😑😑😑😰😧😰😧😳😨😳😵😲😵😵😰😗😷😗😗😞😗😝😗😝😝😗😍😞😞😍😏😔😔😏😚😏😔😏🙍🙋🙌🙋🙅🙋🙅🙍🙋🙅🙌🙏🙆🙎😺😿🙉🙈👦👦💩🙈👶😾🙀😻😼😻👰💂👥👮👥👥👥👮👥🎅👯👸👰👼👲👳👱👻💆💅💆💇💃👱👸👿👺👂👃💪💪👀👀💪💘💕💘💕💗💕💋💋💜💚💜💛💓💚💔👅💙💙💚💘💖👎💖💘💝💓💘👎💞👎💟👆💟👆👍👋✊👋☝👇👋👇👋👐🐕🐈🐈🐶🐹🐔🐇🐔🐓🐏🐤🐏🐥🐥🐄🐺🐂🐥🐏🐂🐺🐃🐦🐼🐴🐼🐸🐼🐸🐼🐸🐼🐽🐠🐳🐠🐊🐲🐜🐲🍸🍻🍦🍴🍬🍗🍮🍗🍮🍕🍜🍖🍣🍌🍡🍌🍘🍄🍊🍉🍈🍆🍓🍒🍍🍉🍇🍇🍉🍉🍆🌷🌺🍂🌺☀🌓🌜🌗🌑🌆🌋🌌🌐🌏🌐👒👓👓👒👜👢👜👡👝💲💳💱💶💉🔫💣🔔📜📙📙📗📘🔭🔦🔭🚪📖📛📖🎃🎃📰🎃📖🎂🎌🎎🎍🎇☎📟📲📞📮📯📢📣📫📣💬✏💬✏💬📏📌📌📏📍✂💻✂💽💺💽💺💿💽📇💿📆📃🎡📁🎡📈🎬🎪🎬📹🎭🎠🎭📹🃏🎮🎲🃏🎮📻🀄🎵🎧🏡

महीने पहले
Hiral Pandya
Hiral Pandya

Sache dari gy tamara video ma sounds thi.. 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

महीने पहले
7041155647 7041155647
7041155647 7041155647

Mojmoj

महीने पहले
Hemu Talapada
Hemu Talapada

Hemu kumar Tappada

महीने पहले
Bhaveshsinh Vaghela
Bhaveshsinh Vaghela

nice magan

महीने पहले
Vijay Parmar
Vijay Parmar

ĹAITNU.KAMGUD👌👌👌👌👌

महीने पहले
kailash gami
kailash gami

king of koli

महीने पहले
Maya Dolas
Maya Dolas

Ha moj

2 महीने पहले
dhruv vines
dhruv vines

please i am visit you,,,😐🙏✋

2 महीने पहले
Rathod Kru
Rathod Kru

Bhai Aa Shoot to Hathuka Village nu che

2 महीने पहले
Desai Bharat M
Desai Bharat M

happy. divali

2 महीने पहले
raksha Patel
raksha Patel

Pupg no video muk

2 महीने पहले
Santosh Gamit
Santosh Gamit

Alya boot hoto nathi

2 महीने पहले
All video New song
All video New song

Khajur Kahani likhta Hoon Aap Ke Liye comedy Kahani likh Sakta

2 महीने पहले
જય ભાથીજી મહરાજ યુવક મંડળ ગંધારા જય ભાથીજી
જય ભાથીજી મહરાજ યુવક મંડળ ગંધારા જય ભાથીજી

HA moj ha

2 महीने पहले
Haresh Chauhan
Haresh Chauhan

Bhi bhi

2 महीने पहले
Popat luhar
Popat luhar

Happy diwali khajuri bhai

2 महीने पहले
Rajput Shivam sinh
Rajput Shivam sinh

k

2 महीने पहले
Patel Shivani
Patel Shivani

22222@@@@@22222

2 महीने पहले
Bhamra Thakor
Bhamra Thakor

Hi.bhai

2 महीने पहले
Ashok Tapodhan
Ashok Tapodhan

Super

2 महीने पहले
Akash Mahida
Akash Mahida

Happy Kali chaudas

2 महीने पहले
Vasfoda Dijital
Vasfoda Dijital

અરે મારે કઈ લેવાદેવા નથી

2 महीने पहले
Prem Unadkat
Prem Unadkat

Chhota Bheem videos

2 महीने पहले
જયેશjayeas શૈલભાઇjayeas
જયેશjayeas શૈલભાઇjayeas

nice

2 महीने पहले
Piyush Parmar
Piyush Parmar

WoW

2 महीने पहले
Ritesh Patidar
Ritesh Patidar

nice

2 महीने पहले
deepak atodiya
deepak atodiya

very nice

2 महीने पहले
vivek Raajput
vivek Raajput

Hahahhahahahhh ha bhai moj karaivi ..😆😆😆😆😆🙆🏻‍♂️

2 महीने पहले
Status king
Status king

Khaju bhai jalaram jyanti no video banao ne 😊😊

2 महीने पहले
Baba Tadake
Baba Tadake

Nice

2 महीने पहले
PRATAP BHANUSHALI
PRATAP BHANUSHALI

bahuj mast jordar.. Nitin Bhai. la-la bhai

2 महीने पहले
Himani Tyagi
Himani Tyagi

Channel subscribe karjo mara mitro

2 महीने पहले
ORSANG MAIYA
ORSANG MAIYA

Super khajur bhai

2 महीने पहले
Radadiya Harshukh
Radadiya Harshukh

Nise

2 महीने पहले
Hakmaji Chudhary
Hakmaji Chudhary

Best comedy

2 महीने पहले
Daxa Upadhyay
Daxa Upadhyay

Paf varo

2 महीने पहले
Jayesh Bhai
Jayesh Bhai

Sorry dost..jigli..vagar... video..ma gamtu..nathi..yar..mane.aevu..lage..6e..ke..tamari..tim..khodavay...gay Guujudada..ma..jovamale..6

2 महीने पहले
Jayesh Bhai
Jayesh Bhai

Aapjo

2 महीने पहले
Jayesh Bhai
Jayesh Bhai

JalDi.. really

2 महीने पहले
Harsh Mer
Harsh Mer

Khajur Bhai PUBG par video banavo.

2 महीने पहले
bhAveshthaKor kesha
bhAveshthaKor kesha

Hi

2 महीने पहले
bhAveshthaKor kesha
bhAveshthaKor kesha

Hi

2 महीने पहले
bhAveshthaKor kesha
bhAveshthaKor kesha

Bhavedh

2 महीने पहले
Satkel Khopri
Satkel Khopri

Sorry bt ek boy k pent 👖 ki zip khuli h🙈

2 महीने पहले
Bhatiya Mayur
Bhatiya Mayur

Hamoj ha

2 महीने पहले
Atul Patel
Atul Patel

KV symbol

2 महीने पहले
Mahek Tailor
Mahek Tailor

Come here to just dislike

2 महीने पहले
vijay pidhadiya
vijay pidhadiya

Your video is my faviret 😉😉😉😉😉😉😉😉

2 महीने पहले
Manoj Shah
Manoj Shah

vijay pidhadiya .

महीने पहले
geeta patel
geeta patel

Faviret hahahahhahah favourite

2 महीने पहले
Jadeja Vishvraj sinh
Jadeja Vishvraj sinh

jks

2 महीने पहले
shila Chaudhari
shila Chaudhari

Lajvab

2 महीने पहले
amit surkar
amit surkar

E bhutne kejo happy new year

2 महीने पहले
Jignesh Bhil
Jignesh Bhil

Hello Khajur bhai super video and sorry mara thee tamara video ny dekhaya phone bagadi gayo to

2 महीने पहले
Nikky Raj
Nikky Raj

Sound proper normal rakho effects nai aapo maja nat aavti

2 महीने पहले
Laxman Murjani
Laxman Murjani

Tame bhoot ne sambhado hu chhokri ne sambhadu chhu.😂

2 महीने पहले
Thakor Ashok
Thakor Ashok

Happy Diwali

2 महीने पहले
Prakash Nadiyapara
Prakash Nadiyapara

U

2 महीने पहले
divinely heaven
divinely heaven

Youtuber ne copy kare bc

2 महीने पहले
divinely heaven
divinely heaven

Ama story jevu to Kai hatu j nay fucking video bakwas

2 महीने पहले
Devraj Dongre
Devraj Dongre

Mast

2 महीने पहले
Devraj Dongre
Devraj Dongre

Super

2 महीने पहले
Devraj Dongre
Devraj Dongre

Kdkkkkkkkkk 6

2 महीने पहले
my motidanti dharam tandel
my motidanti dharam tandel

ગુજરાત માં ખજૂર છે એટ્લે જ મીઠાશ છે હો!!!!!

2 महीने पहले
Gamińg Technicál 2
Gamińg Technicál 2

Tame kya raho cho ?

2 महीने पहले
Vagh Chirag
Vagh Chirag

vagh asok

2 महीने पहले
Vaghela Divyang
Vaghela Divyang

g

2 महीने पहले
Bhavin Patel
Bhavin Patel

super

2 महीने पहले
mulani dharmesh
mulani dharmesh

જય ભાણવડ

2 महीने पहले
mulani dharmesh
mulani dharmesh

કરજો જલદી

2 महीने पहले
mulani dharmesh
mulani dharmesh

8160700176 Karan joshi

2 महीने पहले
mulani dharmesh
mulani dharmesh

ખજૂર ભાઈ મારે રોલ કરવો છે

2 महीने पहले
mulani dharmesh
mulani dharmesh

Hi

2 महीने पहले
Love Joy
Love Joy

Plyz subscribe my chanal

2 महीने पहले
Gaurav Vadher
Gaurav Vadher

Mi

2 महीने पहले
M R Vikani
M R Vikani

Ha moj ha

2 महीने पहले
kodiyatar natha
kodiyatar natha

Hi

2 महीने पहले
Amit Desai
Amit Desai

Sarkha video banaw...altoo chhe...

2 महीने पहले
rajdeep sinh Chudasma
rajdeep sinh Chudasma

👌👌👌

2 महीने पहले
rajdeep sinh Chudasma
rajdeep sinh Chudasma

kam

2 महीने पहले
Gova Chavda
Gova Chavda

महीने पहले
Chavda Ajay
Chavda Ajay

rajdeep sinh Chudasma karan

2 महीने पहले
rajdeep sinh Chudasma
rajdeep sinh Chudasma

hii

2 महीने पहले
pradhyuman rathod khedbhrama
pradhyuman rathod khedbhrama

Comedy hato video khajur bhai

2 महीने पहले
Smita saloni Nathvani
Smita saloni Nathvani

khajur superb

2 महीने पहले
sofin Tarkesa
sofin Tarkesa

best

2 महीने पहले
Technical video garasiya
Technical video garasiya

Wondarfull video

2 महीने पहले
d.s. Karangiya
d.s. Karangiya

Wow

2 महीने पहले
Sonal Zalavadiya
Sonal Zalavadiya

@

2 महीने पहले
Parmar Abhi
Parmar Abhi

jigali kya

2 महीने पहले
Nimi Patel
Nimi Patel

Happy Diwali 🙏 Happy New year 🙏🍫

2 महीने पहले
Chavda Ajay
Chavda Ajay

Nimi Patel karan

2 महीने पहले
Pankaj Solanki
Pankaj Solanki

kajlmaheriyagarba

2 महीने पहले
Baraiya Dileep
Baraiya Dileep

Happy Diwali

2 महीने पहले

अगला